Епидемија отежала одвијање праксе у Средњој стручној школи

Пракса за ученике Средње стручне школе се, током пандемије корона вируса, одвија отежано, а ђаци су почели да долазе од јуна.

Позив послодавцима да се укључе у дуално образовање

Привредна комора Србије позива све послодавце да се укључе у модел дуалног образовања у школској 2021/2022. години и да до 31. јануара 2021. године доставе изјаву о спремности послодаваца за укључивање у дуално образовање.

Бравар заваривач најзаступљенији профил у дуалном образовању

У систему дуалног образовања Србије постоји 38 образовних профила. Регион Шумадије највише има профила из подручја рада машинства и обраде метала, а најзаступљенији је бравар заваривач.

Успешно спровођење програма дуалног образовања

Средња стручна школа у Крагујевцу jе од априла део пројекта Дисајд који у Србији спроводи Немачка развојна агенција.

Шарчевић: Перспективне струке биће додатно стипендиране

Србија различитим стипендијама, изменама закона о дуланом образовању и новим законом о дуалним студијама, подстиче перспективне струке,

По дуалном моделу у Шумадији и Поморављу уписано 9 одељења

Ученици који су претходне школске године уписали дуалне профиле у средњим стручним школама, ове године крећу на учење кроз рад у предузећима која су акредитована за дуално образовање.

Пријемни испит за упис у средње школе на подручју Шумадијског округа полагаће 2.858 ученика

Са подручја Шумадијског управног округа, пријемни испит за упис у Средње школе, полагаће 2.858 ученика од којих 1.756 из Крагујевца.