Велики дуг грађана Крагујевца и привреде за воду

Да би комунални живот грађана Крагујевца био на завидном нивоу, локална самоуправа и градска комунална предузећа улажу у набавку опреме и механизације, која је неопходна у обављању свакодневних послова.