Mилион и по динара за пројекте из области очувања животне средине

И ове године Град је расписао конкурс за еколошка удружења која се баве заштитом животне средине.