Септембар очекивани рок за завршетак прве еколошке гараже у Крагујевцу

Радови на изградњи прве еколошке јавне паркинг гараже у Крагујевцу, који су започети у октобру прошле године, теку по плану.