Грађевинске дозволе – електронским путем

У Градској управи се сви административни послови везани за грађевинарство, урбанизам, планирање и издавање грађевинских дозвола, обављају као и пре увођења ванредне ситуације. 

Омогућена е-предаја документације за остваривање права трудница и породиља

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да труднице и породиље, током трајања ванредног стања, документацију потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге […]