Преузимање електричног и електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Физичка и правна лица по јединственој цени од 10,00 динара по килограму могу уклонити стари и неупотребљив електронски и електрични отпад.

Комунални сервис: Да ли правилно одлажемо електронски отпад?

Да ли правилно одлажемо електронски отпад и да ли чувамо природу – теме су о којима je у Комуналном сервису говориo члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине, Стефан Никезић.

Да ли правилно одлажемо електронски отпад?

Да ли правилно одлажемо електронски отпад и да ли чувамо природу – теме су о којима ће, у Комуналном сервису, говорити члан Градског већа за унапређење и заштиту животне средине, Стефан Никезић.

Преузимaње електричног и електронског отпада сваког четвртка

ЈКП Шумадија Крагујевац сваког четвртка у месецу преузима и откупљује електрични и електронски отпад од грађана и правних лица по јединственој цени од 10 динара по килограму.

Уклањање електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Крагујевчани који желе да се реше електронског отпада могу то да учине телефонским путем, или електронском поштом, а пријаве се упућују надлежној служби за уклањање електронског отпада.