Преузимaње електричног и електронског отпада сваког четвртка

ЈКП Шумадија Крагујевац сваког четвртка у месецу преузима и откупљује електрични и електронски отпад од грађана и правних лица по јединственој цени од 10 динара по килограму.

Уклањање електронског отпада по позиву грађана уз новчану накнаду

Крагујевчани који желе да се реше електронског отпада могу то да учине телефонским путем, или електронском поштом, а пријаве се упућују надлежној служби за уклањање електронског отпада.