ГАС планира увођење електронског система наплате

Градска агенција за саобраћај планира увођење “тикетинг” и “мониторинг” система. Тикетинг представља електронски систем наплате вожње градским аутобусима.