Близу 50 кандидата успешно завршило курс енглеског језика на крагујевачком Универзитету

Прилику да бесплатно заврше курс енглеског језика, кроз програм Пракса за младе филологе, ове године искористило је близу 50 студената Универзитета у Крагујевцу, као и четворо студената енглеског језика који су добили могућност да буду […]

Сертификати полазницима курса енглеског језика

Сертификате о завршеној обуци добили су и студенти факултета крагујевачког универзитета, који су током два семестра желели да, уз редовну наставу, додатно усавршавају и енглески језик.