Закон о јавним набавкама из јула 2020. донео значајне новине

Закон о јавним набавкама који је ступио на снагу у јулу ове године донео је низ значајних новина, а једна од њих је: електронско подношење понуда, које је у време пандемије корона вируса умногоме олакшало, […]

Које новине је донео Закон о јавним набавкама?

Нови Закон о јавним набавкама, који је почео да се примењује 1. јула, донео је одређене новине како би поступак јавне набавке био ефикаснији и бржи, како за наручиоце тако и за понуђаче.

Ефикаснији и транспарентнији поступци јавних набавки

Министарство финансија, у поступку припреме закона којим се уређују јавне набавке, спроводи Јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама.