Здравствено осигурање и незапосленим женама

Незапослене жене које нису имале здравствено осигурање, то право моћи ће да стекну по основу неплаћеног рада у кући, као што су вођење домаћинства, старање и подизање деце.

Пуно здравствено осигурање и за осигуранике који нису оверили књижице

Директорка нишке филијале Републичког фонда за здравстено осигурање Светлана Милијић изјавила је данас да ће и она лица која немају оверену картицу здравственог осигурања моћи да остваре здравствену заштиту у пуном обиму.

„Бебо, добро дошла на свет“

Родитељи, без обзира где им је пребивалиште, од сада из сваког породилишта у Србији, могу да упишу дете у матичну књигу рођених, пријаве пребивалиште и здравствено осигурање, поднесу захтев за добијање здравствене картице, као и […]

На пут са осигурањем

Поседовање полисе путничког здравственог осигурања један је од услова за безбедан и сигуран боравак у иностранству у сезони годишњих одмора.