Систем који од отпада прави сировине

Основни циљеви политике заштите животне средине су очување природних вредности, промоција одрживе зелене економије и брига о јавном здрављу.