Привремени режим саобраћаја у Змај Јовиној и ул. Милована Гушића

Због прикључка објекта на водоводну, фекалну и атмосферску хидрантску мрежу, од 30. октобра до 3. новембра, у Змај Јовиној и улици Милована Гушића уводи се привремени режим саобраћаја.