Захтеви за издавање докумената преко е-поште

Градска управа за заједничке послове у чијој су надлежности, поред осталих, административно технички послови пријема поште односно писарнице отворила је мејл pisarnica@kg.org.rs путем кога ће примати захтеве грађана са пратећом документацијом.