Радови у склопу оперативног плана за одбрану од поплава

На седници Скупштине града усвојен је Оперативни план одбране од поплава на територији Крагујевца за воде другог реда, којим су дефинисана критична места као и неопходне мере за њихово решавање.