Социјална инклузија младих на породичном смештају

Пројекат под називом „Компетенције плус-социјална инклузија младих на породичном смештају“ представљен је у згради Градске управе.