Исплата пензија одвија се успорено

Исплата пензија се одвија у споријем ритму од уобичејеног обзиром на поштовање мера држања дистанце тј правилног растојања, као и ограниченог броја особа у затвореном простору.

Влада препоручила ПИО фонду исплату пензија у целокупном износу

У циљу смањења ризика од заразе изазвене вирусом COVID-19,Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање препоручено је да се исплата пензија и других права из пензијског и инвалидског осигурања врши одједном, у целокупном месечном износу.