Вода безбедна за пиће на шест јавних чесама у Крагујевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са шест јавних чесама и то […]

Од 11 испитаних узорака изворске воде пет исправно и безбедно за употребу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом, показали су да је од 11 анализираних узорака, пет исправно и безбедно за употребу и то са јавних чесама у […]

Вода на јавним чесмама у Крагујевцу неисправна за пиће

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да, од 11 анализираних узорака, ниједан није исправан и безбедан за употребу.

Само један узорак воде са јавних чесми безбедан за употребу

На основу последњих резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама које је обавио Институт за јавно здравље Крагујевац, од анализираних 11 узорака воде, само је узорак са чесме у Дивостину исправан и […]

Само на две јавне чесме вода безбедна за употребу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да су од 10 анализираних узорака два исправна и безбедна за употребу и то из Дивостина и језера […]

Изворска вода безбедна за употребу на јавним чесмама у Дивостину и Белошевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на чесмама у Дивостину и Белошевцу.