Подељене канте за амбалажни отпад у насељу Сушица

У Месној заједници Сушица почела је дистрибуција плавих канти намењених за одлагање амбалажног отпада (тетра пака, папирне и картонске амбалаже, пластичне, алуминијумске и стаклене амбалаже) у домаћинствима индивидуалног типа становања.

Домаћинствима у Шумарицама подељено 1100 канти за сакупљање амбалажног отпада

Домаћинствима у насељу Шумарице Јавно комунално предузеће “Шумадија Крагујевац“ поделило је 1100 канти за сакупљање амбалажног отпада, у вредности од око 2,5 милиона динара.