Катастар контаминираних локација

Представницима града Крагујевца и локалних самоуправа из региона који се баве заштитом животне средине представљене су нове законске регулативе и начин достављања података о загађеним земљиштима.