Оцењивање квалитета пружања услуга ЈКП Шумадија Крагујевац

ЈКП Шумадија Крагујевац и ове године спроводи анкету о оцени квалитета пружања услуга и позива кориснике њихових услуга да учествују у анкетирању, како би својим примедбама, предлозима и сугестијама помогли и допринели квалитетнијем и ефикаснијем […]

Анкетирање о квалитету услуга ЈКП Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, у циљу побољшања квалитета својих услуга и ове године спроводи анкету о задовољству корисника и позива суграђане да учествују у анкетирању и тако својим оценама, примедбама, сугестијама и предлозима помогну […]

Годишње стигне 3 хиљаде приговора Крагујевчана на робу и услуге

Националној организацији потрошача у Крагујевцу годишње у просеку стигне око 3 хиљаде приговора грађана на робу и услуге.