Избори за заступника друштвеног капитала у фабрици Застава оружје 11. септембра

На основу Статута предузећа Застава оружје, генерални директор фабрике расписао је изборе за заступника друштвеног капитала који ће се одржати 11. септембра 2020. године.

Комисија за решавање проблема недостатка гробних места

Градско веће прихватило је предлог о образовању Комисије за припрему спровођења мера на проширењу капацитета постојећих и формирању нових гробља на територији града Крагујевца.