За јавне радове у Книћу издвојено милион две стотине хиљада динара

Национална служба за запошљавање расписала је конкурс за јавне радове за категорију теже запошљивих лица.