ЈКП Шумадија ће градити надземну гаражу са 200 места

Одлуком одборника локалног паралмента којом се одобрава јавно комуналном предузећу Шумадија кредитно задужење у две партије, једне од 4,5 милиона евра, и друге од 5 милиона евра, омогућено је да се до септембра обаве сви […]

„Градске тржнице“ спремне за исплату отпремнина

Градско веће сагласило се са Одлуком Јавно-комуналног предузећа „Градске тржнице“ о краткорочном кредитном задуживању у износу од 2 милиона динара са роком повраћаја средстава од шест месеци.