Листа за пријем деце у вртиће

Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац утврдила је Прилиминарну листу бодовања и рангирања деце за пријем за радну 2019/2020.