10 минута: Симпозијум о менталном здрављу на Факултету медицинских наука

У оквиру Фестивала менталног здравља, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одржан је симпозијум о јавно здравственом значају менталних поремећаја и мултисекторском приступу у промоцији менталног здравља.

Симпозијум о менталном здрављу на Факултету медицинских наука

У оквиру Фестивала менталног здравља, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одржан је симпозијум о јавно здравственом значају менталних поремећаја и мултисекторском приступу у промоцији менталног здравља.

Здравствена и психо-социјална помоћ особама са менталним поремећајима

Пројектом „Оснаживањем и разумевањем до људског достојанства и благостања“ успоставља се мониторинг и обезбеђује здравствена и психо-социјална подршка за више од 100 вишеструко хоспитализованих особа са психичким поремећајима у Крагујевцу.