Крагујевац у националном програму за унапређење менталног здравља младих

Град Крагујевац је један од десет градова и општина, потписника изјаве о намери спровођења националног програма за унапређење менталног здравља младих, којима ће Министарство туризма и омладине путем јавног конкурса доделити средства за реализацију пројеката.

10 минута: Симпозијум о менталном здрављу на Факултету медицинских наука

У оквиру Фестивала менталног здравља, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одржан је симпозијум о јавно здравственом значају менталних поремећаја и мултисекторском приступу у промоцији менталног здравља.

Предавање за младе о значају менталног здравља

Разбијање предрасуда о менталном здрављу, међусобно разумевање и охрабривање младих да затраже помоћ, биле су теме предавања за средњошколце које је одржано у сали Скупштине града.

Симпозијум о менталном здрављу на Факултету медицинских наука

У оквиру Фестивала менталног здравља, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одржан је симпозијум о јавно здравственом значају менталних поремећаја и мултисекторском приступу у промоцији менталног здравља.

Превенција и очување менталног здравља младих

У циљу превенције и очувања менталног здравља младих, у Скупштини града потписан је Споразум о сарадњи између Града Крагујевца, Канцеларије за младе и Центра за примењену психологију.

Како препознати суицидалне мисли код адолесцената?

Саветовалишту за младе крагујевачког Дома здравља се бар једном недељно, а некад и више пута, обраћају адолесценти са суицидалним мислима, идејама или тенденцијама.