Нова Агенција за мере и драгоцене метале

Новим Законом о метрологији Агенција за мере и драгоцене метале, као правни наследник истоимене Дирекције, била би измештена из државне управе и као таква рационалнија и ефикаснија,