Унапређење мониторинга квалитета ваздуха у Крагујевцу

Мере које се предузимају у циљу заштите квалитета ваздуха у Крагујевцу и програм његовог праћења, биле су теме састанка у организованог у Београду, на позив Радне групе за смањење аерозагађења.