Ефикаснији и транспарентнији поступци јавних набавки

Министарство финансија, у поступку припреме закона којим се уређују јавне набавке, спроводи Јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама.