Шта након истека другог мораторијума?

Ко по истеку другог мораторијума, застоја у отплати обавеза према банкама, не затражи од банке неку од посебно понуђених опција аутоматски пристаје на план отплате који му је банка предложила и доставила, рекао је у […]

Нови мораторијум увећава рате кредита

После мораторијума на отплату кредита у марту месецу, Народна банка Србије донела је одлуку о новом одлагању отплате кредита за два месеца.