У току су радови на реконструкцији 17 купола на мyзеју “21. октобар”

Реконструкцијом 17 купола на музеју „21. октобар“ решава се дугогодишњи проблем, који је нарочито био изражен у оном делу године када су падавине обилније, јер су неке од купола прокишњавале.