Наплативост комуналних и других услуга у Крагујевцу задовољавајућа

Јавно стамбено предузеће Крагујевац поднело је 3.000 предлога јавним извршитељима за принудно извршење свих комуналних и других услуга који су у систему обједињене наплате.

Колико Крагујевчани редовно измирују обавезе према ЈСП Крагујевац?

Потраживања Јавног стамбеног предузећа Крагујевац за септембар месец ове године износе око 145 милиона динара, а досадашња наплативост рачуна иде и до 90 одсто.