Не наплаћује се паркинг на општим и посебним паркиралиштима

На основу препоруке Градоначелника Крагујевца о организовању процеса рада у јавим предузећима, установама, јавним службама, Градској управи и стручним службама града за време трајања ванредног стања у Републици Србији, Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац обуставило […]