Затворено 87 мењачких места због неправилности у раду

Народна банка Србије је због утврђених различитих неправилности у раду до сада затворила 87 мењачких места у Србији на период од 30 дана.

НБС: За мењачнице провизија до 1 одсто

Народна банка Србије изменила је Одлуку о условима и начину обављања мењачких послова, па је мењачнице ограничила да при продаји и откупу од физичких лица могу наплатити провизију од највише један посто.

НБС: Крајем јула у блокади 42.882 дужника

У Србији су крајем јула ове године у блокади била 42.882 дужника, од чега више од 27 хиљада правних лица и преко 15 хиљада предузетника, са укупним износом блокаде од 237,25 милијарди динара, без обрачунате […]