Oдржана јавна расправа о Нацрту закона о правима бораца

У Крагујевцу је одржана јавна расправа о Нацрту закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.