Израђена апликација за позиве Хитној помоћи и Полицији, за глува и наглува лица

У оквиру пројекта Удружења глувих и наглувих Шумадијског округа „Приступачан град за глуве и наглуве” представљена је нова апликација коју могу користити глуви и наглуви уколико им је потребна помоћ Полиције или Завода за хитну […]