У припреми Нова стратегија о малим и средњим предузећима

У Мајнд парку одржана је панел дискусија о потенцијалима српских малих и средњих предузећа на који начин могу да допринесу остваривању Агенде 2030.

Усваја се нова Стратегија реформе јавне управе

Почетком 2021. годинe очекује се усвајање нове Стратегије реформе јавне управе, која ће дати смернице за наредних десет година.