Шта доноси нови Закон о јавним набавкама

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки у хотелу Крагујевац организовало је једнодневну конференцију под називом “Дан јавних набавки – очекивања од новог Закона о јавним набавкама”.