Универзитет у Крагујевцу предњачи по мобилности студената

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу добило је највише оцене за активности које обавља на међународном плану.