За пошумљавање и озелењавање новоформираних саобраћајница у Крагујевцу близу 750 хиљада динара

За пројекат садње дрворедних и лишћарских садница у оквиру новоформираних саобраћајница и блоковског зеленила у насељу Аеродором и на простору око Палате превде, Министарство заштите животне средине је граду Крагујевцу одобрило 743 хиљаде динара.

Крагујевац богатији за 600 садница платана

У оквиру пројекта “Посадимо свој хлад“ организацијама, удружењима, школама и институцијама у Крагујевцу уручено је 600 садница платана.

Озелењавањем Пиварског парка обележен Европски дан паркова у Крагујевцу

Европски дан паркова обележава се већ 20 година у Србији сваког 24. маја.

„Форма идеале“ покренула акцију озелењавања јавних површина

У сусрет 25. рођендану, компанија Форма идеале покренула је пројекат озелењавања и улепшавања јавних површина у градовима широм Србије.