Новитети у раду локалног омбудсмана града Крагујевца

У последњих пет месеци, колико је на снази Споразум о сарадњи локалног омбудсмана и Градског правобранилаштва, мирним путем је успешно решено нешто више од 30 спорова.

Омбудсмани Крагујевца и БиХ потписали Споразум о сарадњи

Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца је потписала споразум о сарадњи са Институцијом омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине.

Стручна помоћ омбудсмана Педагошком факултету у тумачењу закона о заштиту права деце

Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца и Педагошки факултет Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Ужицу су потписали Протокол о сарадњи на пољу заштите права деце.

Комунални проблеми најчешћи разлог обраћања грађана локалном омбудсману

Иако пракса и искуство показују да постоји реална потреба за услугама локалног омбудсмана, ова институција је установљена у свега тридесетак градова и општина у Србији, с обзиром на то да њено оснивање није обавеза локалних […]

Заштитник грађана: Вредност једног друштва мери се бригом о деци и старијима

Поштовање и брига о старим лицима је део традиције на коју никада не смемо да заборавимо.

Каква је улога локалног омбудсмана?

Институција омбудсмана је веома важна у систему правне заштите грађана и потребна је континуирана едукација о мерама које он може предузети, али и обавезама грађана према заједници чији су део, нагласила је локална омбудсманка града […]

Крагујевачки омбудсман на Европској онлајн конференцији у Стразбуру

Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца била је учесник Европске конференције, којој су присуствовали омбудсмани из целе Европе.