Нејасно дефинисана законска решења у борби против насиља

Поводом три године од оснивања Националне мреже за третман починилаца насиља у породичним односима, Саветовалиште за брак и породицу Центра за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица” организовало је стручни скуп.