Eкономско оснаживање жена и женског предузетништва

Циљ радионице на тему подстицаја женског предузетништва која је одржана уз подршку програма „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“ је економско оснаживање жена и женског предузетништва.

Привредна хроника: Крагујевац значајан центар индустрије шинских возила

Због чега је Крагујевац постао значајан центар индустрије шинских возила?

10 минута: Због чега је важно економско оснаживање жена?

Боља информисаност, унапређење компетенција и успопстављање системске подршке за започињање сопственог бизниса, неки су од основних циљева пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који у Србији од 2018. године спроводи Агенција Уједињених нација за родну […]

Због чега је важно економско оснаживање жена?

Боља информисаност, унапређење компетенција и успопстављање системске подршке за започињање сопственог бизниса, неки су од основних циљева пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који у Србији од 2018. године спроводи Агенција Уједињених нација за родну […]

„Поново снажна и важна“ за економско оснаживање жена

Удружење Путоказ Крагујевац реализује пројекат под називом “Поново снажна и важна“, чији је циљ економско оснаживање незапослених жена у Моравичком и Шумадијском округу.

Оснаживање жена дигиталним вештинама

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља спроводи међународни програм Интеграција жена кроз дигитално предузетништво који се финансира у оквиру пројекта „Еразмус плус“, а који је, између осталог, намењен и женама из руралних подручја […]

Незапослене жене старије од 45 година обухватити мерама активне политике запошљавања

Успостављање сарадње између кључних актера у области запошљавања, основни је циљ скупа о економском оснаживању незапослених жена, старијих од 45 година, који је одржан у Крагујевцу.