10 минута: Због чега је важно економско оснаживање жена?

Боља информисаност, унапређење компетенција и успопстављање системске подршке за започињање сопственог бизниса, неки су од основних циљева пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који у Србији од 2018. године спроводи Агенција Уједињених нација за родну […]

Због чега је важно економско оснаживање жена?

Боља информисаност, унапређење компетенција и успопстављање системске подршке за започињање сопственог бизниса, неки су од основних циљева пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који у Србији од 2018. године спроводи Агенција Уједињених нација за родну […]

„Поново снажна и важна“ за економско оснаживање жена

Удружење Путоказ Крагујевац реализује пројекат под називом “Поново снажна и важна“, чији је циљ економско оснаживање незапослених жена у Моравичком и Шумадијском округу.

Оснаживање жена дигиталним вештинама

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља спроводи међународни програм Интеграција жена кроз дигитално предузетништво који се финансира у оквиру пројекта „Еразмус плус“, а који је, између осталог, намењен и женама из руралних подручја […]

Незапослене жене старије од 45 година обухватити мерама активне политике запошљавања

Успостављање сарадње између кључних актера у области запошљавања, основни је циљ скупа о економском оснаживању незапослених жена, старијих од 45 година, који је одржан у Крагујевцу.

Економско оснаживање жена – циљ пројекта „Поново снажна и важна“

Пројекат „Поново снажна и важна“ чији је циљ економско оснаживање незапослених жена представљен је у Крагујевцу.

Друга шанса за жене старије од 45 година

Оснаживање, мотивисање и информисање жена о начину на који могу да обезбеде средства за покретање сопственог бизниса, основни је циљ циклуса радионица које је у претходних годину и по дана у Крагујевцу организовало Удружење „Путоказ“ […]