Подношење захтева за ослобађање од партиципације

У крагујевачкој филијали Републичког фонда за здравствено осигурање, објављено је на огласној табли установе, али и у Службеном гласнику, почело је подношење захтева за обезбеђивање здравствене заштите у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог […]