„Пасош компетенција“

У Скупштини града организована је презентација „Пасоша компетенција“ као инструмента за унапређење запошљивости осетљивих друштвених група.