У Винско ракијском хабу обележен завршетак сезоне печења ракије

Према подацима из писаних докумената с почетка 19. века у Шумадији je скоро свако домаћинство имало своје казане за печење ракије и производило шљивовицу од сопствених сировина, пре свега од аутохтоних сорти шљиве.