Гађање из пешадијског наоружања

Војна пошта “3161” обавештава грађане о плану извођења гађања из пешадијског наоружања Команде за обуку јединица Војске Републике Србије и МУП – а Србије.

Гађање на стрелишту “Сугубина”

Војна пошта “3161” обавештава грађане о плану извођења гађања из пешадијског наоружања Команде за обуку јединица Војске Републике Србије и МУП – а Србије.