Примена популационе стратегије од 1. јула

Да би се смањио негативан природни прираштај, Влада Србије усвојила је мере за подстицање рађања, а председник Србије Александар Вучић је лично основао савет који ће пратити ту проблематику.