Комунални сервис: Светлана Вујновић, Градска пореска управа

Квартално плаћање пореза на имовину је најсигурнији начин измиривања обавезе према пореској управи, изјавила је Светлана Вујновић из Градске пореске управе.

Рок за уплату првог квартала пореза на имовину 17. фебруар

Рок за плаћање пореза на имовину физичких лица за први квартал годишњег пореза на имовину истиче 17. фебруара.

Промењен временски период за утврђивање пореске основице

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је ступио на снагу од 1. јануара ове године, донео је и неке новине.

Прва рата одложеног плаћања пореза у фебруару

Пореска управа Србије је саопштила да прва рата одложеног плаћања дугованог пореза и доприноса правних лица, предузетника и пољопривредника доспева на наплату 10. фебруара идуће године.

Бурна расправа одборника о висини пореза на имовину

Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији града Крагујевца изазвао је најбурнију расправу власти и опозиције на седници градског паралмента.