Наплата пореза у Крагујевцу за 20 одсто већа у односу на прошлу годину

Градска пореска управа је по основу пореза на имовину забележила 100 одсто увећане приходе у односу на 2017. годину и 20 одсто више у односу на приходе из прошле године.

Истиче рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал

Градска пореска управа обавештава грађане Крагујевца да рок за плаћање пореза на имовину за трећи квартал годишњег пореза за физичка и правна лица и предузетнике, за 2023. годину, истиче 14. aвгуста.

Рок за плаћање пореза на имовину за други квартал 15. мај

Аконтација на име пореза на имовину за други квартал ове године треба да буде једнака износу пореза за последњи квартал 2022.