Конкурс за запошљавање у Немачкој

Последњи овогодишњи конкурс за запошљавање у Немачкој медицинских сестара и техничара општег и педијатријског смера из Србије, у оквиру међудржавног пројекта „Тriple Win”, отворен је до 4. октобра.